nieuws

Nieuws


01/10/2017 - Minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden en verplicht vormingsmoment voor de begeleider.01/08/2016 - Vernieuwd rijexamen vanaf 01/06/2017


  • Vanaf 01/06/2017 gaat de lat voor het behalen van het rijbewijs hoger gelegd worden.

Zie het persbericht: http://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/persartikel.php?id=78001/01/2014 - Voor het behalen van het rijbewijs B gelden er vanaf 3 februari 2014 enkele nieuwe regels:


  • Theoretisch rijbewijs 

Na 2 maal niet geslaagd te zijn voor het theoretisch rijbewijs is het verplicht om een theoretische opleiding van 12 uren te volgen in een erkende rijschool. Theorielessen die reeds gevolgd zijn in het kader van Rijbewijs Op School tellen NIET mee.


  • Voorlopig rijbewijs 36 maanden

De begeleiders (maximaal 2) moeten vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Enkel deze op het voorlopig rijbewijs vermelde begeleiders en/of een gebrevetteerd instructeur mogen de houder van het voorlopig rijbewijs vergezellen. Er mogen GEEN passagiers mee!


  • Voorlopig rijbewijs 18 maanden

Er mogen maximaal 2 personen mee die aan de voorwaarden voldoen om begeleider te zijn.


De volledige tekst van het koninklijk besluit (KB van 4 december 2013) is te lezen in het Belgisch Staatsblad van 13-12-2013 op de pagina's 98607 tot en met 98629.


Klik op de volgende link om de volledige wettekst te lezen:  Koninklijk besluit 4 december 2013