nieuws

Nieuws


06/07/2021 - Wijziging geldigheid voorlopige rijbewijzen, zie voorstel Koninklijk besluit:


Concreet voorziet het Koninklijk besluit:

 • de verlenging tot 31 december 2021 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021;
 • de verlenging tot 31 maart 2022 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022


26/03/2021 - De rijscholen en de examencentra blijven open tijdens de derde lockdown.


30/04/2020 - Wijziging maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus.


Op 30 april 2020 is er een besluit genomen over het heropstarten van de rijopleidingen en de examens. Het volgende is besloten:

 • vanaf 11 mei worden de rijopleidingen opgestart
 • vanaf 18 mei kan er theorie-examen afgelegd worden
 • vanaf 25 mei starten de praktijkexamens voor de categorie B


De geldigheid van de volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december:

 • het resultaat van het theorie-examen
 • de geldigheid van de gevolgde lessen in een erkende rijschool


Er kan examen afgelegd worden tot 31 december 2020 indien het voorlopig rijbewijs is vervallen tussen 16 maart en 31 december. Let op: in de huidige teksten van het ministerieel besluit staat NIET dat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs verlengd wordt, er wordt alleen gesproken over de mogelijkheid om examen af te leggen. Ik heb de vraag gesteld aan het kabinet van mevrouw Peeters of de geldigheid van het voorlopig rijbewijs ook verlengd wordt. Zodra ik een antwoord heb zal ik dat op onze website zetten.

Er worden een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen:

 • handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien
 • alle voertuigen en didactische materialen worden na iedere sessie ontsmet
 • mondmaskers zijn verplicht bij de rijlessen en de examens (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen. Wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan)
 • er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald
 • wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiĆ«nische staat bevindt
 • tijdens de praktijklessen worden GEEN extra passagiers toegelaten in de voertuigen. Geen ouders, geen begeleiders, geen tolk
 • voor ondertekening van documenten (ritblad, leskaart) moet de kandidaat zelf een balpen meebrengen25/03/2020 - Maatregelen tegen de verpreiding van het corona virus.


Vanaf 16 maart 2020 mogen er geen rijlessen gegeven worden en mag er geen examen afgelegd worden.

 • Als uw voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het afleggen van het examen verlengd. U krijgt dan nog 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt.
 • Het resultaat van het theorie-examen is 3 jaar geldig. Als de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de geldigheid van het theorie-examen verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.12/03/2020 - Minimumstage wordt opnieuw 3 maanden en het vormingsmoment voor begeleiders is niet meer verplicht.


Het arrest van de Raad van State van 12 maart 2020 vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017. Dit komt erop neer dat met onmiddelijke ingang:

 • het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht is
 • de minimum oefenperiode terug verkort wordt tot 3 maanden01/10/2017 - Minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden en verplicht vormingsmoment voor de begeleider.01/08/2016 - Vernieuwd rijexamen vanaf 01/06/2017


 • Vanaf 01/06/2017 gaat de lat voor het behalen van het rijbewijs hoger gelegd worden.

Zie het persbericht: http://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/persartikel.php?id=78001/01/2014 - Voor het behalen van het rijbewijs B gelden er vanaf 3 februari 2014 enkele nieuwe regels:


 • Theoretisch rijbewijs 

Na 2 maal niet geslaagd te zijn voor het theoretisch rijbewijs is het verplicht om een theoretische opleiding van 12 uren te volgen in een erkende rijschool. Theorielessen die reeds gevolgd zijn in het kader van Rijbewijs Op School tellen NIET mee.


 • Voorlopig rijbewijs 36 maanden

De begeleiders (maximaal 2) moeten vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Enkel deze op het voorlopig rijbewijs vermelde begeleiders en/of een gebrevetteerd instructeur mogen de houder van het voorlopig rijbewijs vergezellen. Er mogen GEEN passagiers mee!


 • Voorlopig rijbewijs 18 maanden

Er mogen maximaal 2 personen mee die aan de voorwaarden voldoen om begeleider te zijn.


De volledige tekst van het koninklijk besluit (KB van 4 december 2013) is te lezen in het Belgisch Staatsblad van 13-12-2013 op de pagina's 98607 tot en met 98629.


Klik op de volgende link om de volledige wettekst te lezen:  Koninklijk besluit 4 december 2013